Terug naar het overzicht

SmartBrake

SmartBrake is een toevoeging op het originele remsysteem van de auto. Het originele remsysteem blijft ongewijzigd en op de normale wijze bedienbaar voor niet gehandicapte bestuurders. SmartBrake kan met verschillende standaard bedieningen worden uitgerust. Het is ook mogelijk een klantspecifieke bediening te maken en te koppelen. De benodigde kracht voor SmartBrake kan, afhankelijk van de bediening, vrijwel nul zijn. Het systeem kan in vrijwel alle personenauto’s en bestelauto’s worden toegepast.

De werking

SmartBrake gaat altijd aan zodra het contact wordt aangezet. SmartBrake doet bij het aanzetten verschillende controles om vast te stellen of alle componenten normaal functioneren. Tijdens normaal bedrijf zijn er continue  twee takken actief, waardoor er ook bij uitval van een van de componenten altijd nog geremd kan worden.

De aangesloten bedieningen geven elektrische signalen aan de regelunits. Deze regelunits sturen de tweemotorige actuator  aan die via een overbrenging aan het rempedaal is verbonden.

Wanneer iemand zonder SmartBrake wilt rijden kan het systeem bij aanvang van de rit worden uitgeschakeld. Het systeem gaat dan in een slaapmodus waardoor de actuator niet meer reageert op de bediening.

Vaak wordt SmartBrake in combinatie met SmartGas toegepast zodat er een gecombineerde bediening gebruikt kan worden (gas en rem in een beweging).

 Via de Windows pc-interface kan het aanpasbedrijf de karakteristiek van SmartBrake afstellen op de eigenschappen van het voertuig en de wensen van de gebruiker.

Veiligheid

SmartBrake is een volledig dubbel systeem. Het systeem bestaat uit twee bijna identieke takken die continu parallel werken en zichzelf en elkaar controleren. Een storing in één van de twee takken kan nooit leiden tot het volledige uitvallen van SmartBrake. De andere tak garandeert dat de bestuurder de rem nog kan bedienen. Elke storing wordt gedetecteerd en kenbaar gemaakt aan de bestuurder via een audiosignaal of een waarschuwingslicht.

 De bedieningen

Om SmartBrake te bedienen, eventueel in combinatie met SmartGas, zijn de volgende alternatieve bedieningen beschikbaar:

 • Gas/rem slider
 • Gas/rem slider met switch module
 • Gas/rem stick
 • Kantel rempedaal
 • Instructeursrem

Voordelen SmartBrake

 • zeer betrouwbaar
 • perfect doseerbaar
 • eenvoudig in te bouwen
 • uitgebreide diagnostiek en afstelmogelijkheden
 • keuze uit verschillende bedieningen
 • in de meeste auto's toepasbaar
Terug naar het overzicht