Nieuwsbrief uitval receiver

Nieuwsbrief uitval receiver

Mogelijke uitval SmartSteer

Sinds enige tijd zien we bij eenn aantal SmartSteers dat deze sporadisch niet meer
functioneren. Wanneer de gebruiker een knop van de SmartSteer indrukt lijkt er niets te
gebeuren. Het uitschakelen van het contact voor minstens 1 minuut lost het probleem weer
op.
Uit onderzoek blijkt de receiver de oorzaak van het probleem te zijn. Dit is middels een
wijziging in de firmware opgelost. Helaas is het niet mogelijk de firmware op afstand te
updaten.
Alle receivers uitgeleverd na 01-06-2022 zijn reeds voorzien van deze nieuwe
firmwareversie (V1.3). Deze zijn herkenbaar aan het serienummer (eerste vier cijfers: 2222
of hoger) of aan een gele stikker.
Wanneer een gebruiker bovenstaand gedrag van de SmartSteer ervaart, verzoeken we u
contact op te nemen met Bever Car Products voor het kosteloos verkrijgen van een
vervangende receiver met nieuwe firmware. De oude receiver kunt u vervolgens middels
het RMA-formulier op onze website aan ons retourneren.

Terug naar het overzicht